แผนที่อย่างย่อ

เหมาะสำหรับ

ประกอบโฆษณา ออนไลน์ / โปสเตอร์ / โบว์ชัวร์ / นามบัตร

ประการขายที่ดิน บ้านจัดสรร โรงแรม ห้างร้านต่างๆ

ลักษณะสำคัญ

- เน้นและคัด เส้นทางหลักมายังสถานที่ของท่าน ในรูปทรงเลขาคณิต เข้าใจง่าย

- เน้นสถานที่สำคัญเพื่ออ้างอิงการเดิมทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ

- มีชื่อสถานที่ ชื่อถนน-แม่น้ำ เขตเมือง

- สามาถรใส่ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร วิธีการเดินทาง

Template พร้อมเลือกใช้งาน

คลิก ที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจ้างงาน

หรือพิมพ์ข้อมูลด้านล่างส่งทาง Line

ตัวอย่างงาน

คลิก ที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

แผนที่จดทะเบียนตั้งบริษัท

500 บาท มีข้อมูลสำคัญครบ ไฟล์ PDF พร้อมใช้งาน

  • ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัท

  • สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล

  • ห้างร้านต่างๆ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจ้างงาน หรือพิมพ์ข้อมูลส่งทาง Line

ตัวอย่างงาน

คลิก ที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

ป้ายประกาศขายที่ดิน

- ภาพโฉยดที่ดิน

- ข้อมูลที่ต้องการระบุในภาพ

- สไตล์ของภาพ / โทนสี

ส่งข้อมูลได้ที่ Line : pearpran

ตัวอย่างงาน

คลิก ที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

แผนที่รูปแบบอื่นๆ

คลิก ที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่

ส่งรายละเอียดเพื่อประเมินราคาที่ Line : pearpran